Prémium fadoboz mintázatok - Schusterwatch

Asztalos

Az asztalos – „faműves”, aki az ács szakmának egyik, a kora középkorban specializálódott ágát műveli. Legismertebb első faragott ácskészítményeknek a több ezer éves ókori kultúrákból, csak művészeti alkotásokon fennmaradt bútortípusokat tekinthetjük: a zsámolyokat, heverőket, kereveteket, a székeket, trónszékeket, ágyakat, stb.

Órás műhely - órás szerszámok - Schusterwatch

Órás

Budán 1696-ban, Pesten 1701-ben említik az első olyan céhnévsort, amelyben órásmester is szerepel. Az ezt követő időszakból is csak néhány név maradt fent, például a pesti Hoser famíliáé, amely 1815-től a 20. század közepéig űzte a mesterséget a Ferenciek terén, majd Budán.

Cipész szerszámok - Schusterwatch

Cipészet

Magyarországon a 18. és a 19. században az egyik legjellegzetesebb, de mindenképpen a leggyakrabban előforduló szakma volt. Ekkor még a nagyobb falvakban is több, ezzel foglalkozó mester dolgozott. A hazánkban dolgozó mesterek igen komoly szakmai hírnévre tettek szert Közép-Európában, például a szintén híres bécsi cipészekkel való vetélkedés közben, hiszen tudjuk hogy a hazai nyersbőr termelés és kikészítés is több évszázados kiváló hagyományokra tekintett vissza.