ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ASZF)

1. A Szerződési Feltételek alapfogalmai
A www.schusterwatch.hu honlapon működő webáruházat az alábbi Szolgáltató üzemelteti.

1.1 Szolgáltató adatai (a továbbiakban „Szolgáltató”): Neve: Ortomax Hungary KFT.
Székhely:
Adóigazgatási azonosítószám:

Cégjegyzék száma:

Bankszámlaszám:

1.2 A Megrendelő

Aki a Webáruház Szolgáltatást igénybe veszi, azaz a Webáruház internetes felületén keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

1.3 A Szállító
Az Ortomax Hungary KFT. által megbízott szállítmányozó cég. (GLS Hungary Kft.) 2. Webáruház Szerződési Feltételek célja

Az Ortomax Hungay KFT. a Webáruház szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webáruház Szolgáltatással, és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Megrendelő jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webáruház Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

A Webáruház Szerződési Feltételei a Ortomax Hungay KFT., és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Megrendelő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató Webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor

hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

2.1 A Webáruház Szerződési Feltételek közzététele

A Webáruház Szerződési Feltételek Megrendelő által történő elfogadása a Webáruház- szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Megrendelő a szolgáltatást igénybe veszi, azaz árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

2.2 A Webáruház Szerződési Feltételek hatálya

A Ortomax Hungay KFT. fenntartja a jogot, hogy a Webáruház Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A Webáruház Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Webáruház Szerződési Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Webáruház-szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást biztosítja.

3. A Webáruház-szolgáltatás

A Webáruáz gyógyászati segédeszközöket értékesít, kérjük, hogy a kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

Az Ortomax Hungay KFT. a Megrendelő részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Webáruház- szolgáltatást.

3.1 A Webáruház-szolgáltatás területi hatálya

A Webáruház-szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (INTERNET) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Ortomax Hungay KFT. azonban kizárólag a Magyar Köztársaság területére címzett megrendeléseket fogad el.

Külföldi megrendelések teljesítésével kapcsolatban kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.

4. A Webáruház Szerződés Létrejötte és módosítása

4.1 Általános jellemzők

A Szerződés a Szolgáltató Internetes felületén történő megrendeléssel, illetve jelen Szerződési Feltételek elfogadásával jön létre. A megrendelés távollévők között kötött szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma. A Webáruházban való vásárlás feltétele a szállítási adatok és elérhetőségek megadása. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Megrendelő a Megrendelést végső formájában jóváhagyja és az automatikus visszaigazoló e-mailt megkapja. A Ortomax Hungay KFT. fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy

értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

4.2 Megrendelés módosítása, törlése

A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Megrendelő a Webáruház Kapcsolat menüpontjában megadott elektronikus levelezési címen illetve telefonos hívószámon teheti meg, hétköznaponként 9:00- 16:00-ig. A megrendelés visszavonása csak a postázás, illetve a futárszolgálat részére történő átadás előtt lehetséges, ezen határidő elmulasztása esetén Megrendelő már csak az elállási jogával élhet (lásd 5. A Megrendelő jogai és kötelezettségei, elállási jog).

4.3 Fizetési feltételek
A Megrendelő a vásárolt áru és szolgáltatás ellenértékét kiegyenlítheti: a) futárnak az áru átvételekor készpénzben (utánvétellel),
b) készpénzben a személyes átvételi ponton.

A választott fizetési mód jellege, tulajdonsága miatt a Ortomax Hungay Kft. nem számít fel egyéb költséget, de kedvezményt sem biztosít a Megrendelő számára. A Ortomax Hungay KFT. a teljesítésről számlát állít ki. A Megrendelő a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja. Amennyiben a rendelés átvételét megrendelő megtagadja, a Ortomax Hungay KFT. fenntartja a jogot, hogy a megrendelő esetleges regisztrációját megszüntesse, valamint esetlegesen közben leadott rendeléseit érvénytelenítse, egyéni mérlegelés alapján.

A webshopban feltüntetett vételár forintban értendő, mindig az aktuális bruttó fogyasztói ár, ami tartalmazza a törvényben előírt ÁFA-t.

4.4 Szállítási mód

Futárszolgálatot a GLS Hungary Kft. biztosítja.

Szállítási határidő:

a) Utánvétes szállítás esetén maximum 5 munkanap, amennyiben a megrendelt áru a Ortomax Hungay KFT. raktárában rendelkezésre áll.

b) Személyes átvétel esetén maximum 5 munkanap, amennyiben a megrendelt áru a Ortomax Hungay KFT. raktárában rendelkezésre áll.

Amennyiben a Ortomax Hungay KFT. a megrendelést a fentiek szerinti határidőn belül nem tudja teljesíteni, illetve idő közben a termék készlethiányra futott volna, úgy a Vevőszolgálat minden esetben telefonon (vagy e-mailen) egyezteti a megrendelővel a szállítási határidőt.

4.5 Szállítási költségek
A megrendelt termékeket értékhatártól függetlenül 1.500 Ft azaz egyezerötszáz forint szállítási

költség terheli, amely összeget a rendelés végösszege tartalmazza.
20 000 Ft feletti rendelés esetén, a Ortomax Hungay Kft. webáruháza a szállítási költséget

átvállalja.

4.6 Sikertelen kézbesítés

Általános kiszállítási határidőnél a Szállító kettő alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést a Ortomax Hungay KFT. érvénytelennek nyilvánítja és törli.

Előfordulhat, hogy előre nem látható okok miatt a megrendelő nem tudja átvenni, a kétszeri kísérlet ellenére sem a megrendelt csomagot. Amennyiben ilyen eset merülne fel és ezt ügyfélszolgálatunkon jelzi a megrendelő, a postaköltség újbóli felszámításával újra kipostázzuk a csomagot. Amennyiben egy címről több alkalommal is visszakapjuk a csomagot, a Ortomax Hungay Kft. fenntartja a jogot, hogy a további megrendeléseket érvénytelennek nyilvánítsa és törölje, illetve arra a címre csak előre fizetés (átutalás) esetén szállítson ki.

A küldemény átvételekor még a kézbesítő jelenlétében ellenőrizze annak sértetlenségét. Ha a csomag sérült és nincs hozzá mellékelve sérülésről szóló kárfelvételi jegyzőkönyv, kérjük, ne vegye át a csomagot!

Az esetleges további reklamációk érvényesítése érdekében kérjük, őrizze meg a csomag kifizetését igazoló bizonylatot.

5. A Megrendelő jogai és kötelezettségei, elállási jog

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Megrendelőnek jogában áll a megrendelt terméket a Szolgáltató részére, annak címére, hiánytalanul, sérülésmentesen, az eredeti csomagolásban a számlával -vagy annak másolatával- visszaküldeni, így Megrendelőnek jogában áll indoklás nélkül elállni a vásárlástól, a Megrendelés kézhezvételétől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű írásos nyilatkozat (e-mail, telefax, postai levél) útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését. A Megrendelő elállási jogát a szerződés megkötésének

napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja (lásd 4.2. Megrendelés módosítása, törlése).

Elállás esetén a terméket saját költségén küldje vissza a Szolgáltató raktárába (Ortomax Hungay Kft., 1037 Budapest III. ker Remete köz 20.), vagyis a termék Szolgáltató részére történő visszaküldéséről a Megrendelő köteles gondoskodni, a visszaküldés szállítási díját a Megrendelő köteles kifizetni. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételét a Ortomax Hungay Kft. nem vállalja. Elállási jog gyakorlása esetén Szolgáltató köteles az áru ellenértékét és az esetleges Megrendelőnek való kiszállítás díját a visszaküldött csomag kézhezvételétől számítva 14 napon belül visszatéríteni a Megrendelőnek, azonban szállítási díjat a teljes rendeléstől való elállás esetén térítünk csak vissza. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. . A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a vásárló a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Megrendelő más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

Ha a terméket a vevő használatba vette, és nem tudja hiánytalan csomagolásban, sérülésmentesen visszajuttatni a Ortomax Hungay Kft. részére, akkor a Szolgáltató nem vállalja a termék visszavásárlását. Az elállási jog gyakorlását követően Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését, illetve a termék jellege, tulajdonságai és működése megállapításához szükséges mértéken felüli használatból eredő értékcsökkenés megtérítését követelheti a Megrendelőtől.

A felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava (amennyiben Megrendelő regisztrált vásárló) felhasználásra került. Erre való tekintettel kérjük, gondoskodjon jelszava megfelelő titokban tartásáról. A felhasználó ezen felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez.

6. Szavatossági feltételek

Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt cégünk díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a Megrendelő választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól.

A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve

kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

Kellékszavatosság helyett a Vevő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.

Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek (. az egy éves, illetve az egy évnél hosszabb kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek 10 000 Ft bruttó vételár felett;) hibája esetén az átvételtől számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben (feltéve, ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minősül). A Szolgáltató csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállási igényét a Vevő a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket kicseréljük ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (ha a termék a Szolgáltató üzletében / raktárában rendelkezésre áll), valamint ezen túli bejelentés esetén törekszünk arra, hogy a kijavítás, illetőleg a kicserélés 15 napon belül sor kerüljön. Kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a Vevőt a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.

A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

7. Adatvédelem, adatbiztonság 7.1 Adatvédelmi Nyilatkozat

A megrendeléshez szükséges adatfelvétel során a Ortomax Hungay KFT. a következő adatokat rögzíti a Megrendelőkről:

A Megrendelő azonosításához szükséges adatokat: – Név
– Szállítási cím
– Elektronikus levelezési cím

– Elérhetőségi telefonszáma
Választhatóan megadható adatokat:
– Számlázási név, cím
– Adószám a számlázáshoz
– Egyéb közlendő (pl.: lehetséges szállítási időpontok)

A megrendelések kiszállítása érdekében a Ortomax Hungay KFT. a következő adatokat bocsátja a Szállító, illetve a Szállító Megbízottja rendelkezésére: • Megrendelő neve • A teljes Szállítási cím • Lehetséges átvételi időpontok (amennyiben fel lett tüntetve) • A megrendelés összege szállítási díjjal együtt (utánvétes megrendelés esetén) • Megrendelő telefonszáma.

7.2 Személyes adatok módosítása

Megadott személyes adatait a Megrendelő bármikor megváltoztathatja a Felhasználói Menübe belépve az „felhasználói adatok” és a ”korábbi rendelések” menüpont alatt. A személyes adatok törléséhez kérjük keresse fel Ügyfélszolgálatunkat, és kérésére az adatokat azonnal töröljük a rendszerünkből.

8. Egyéb rendelkezések

8.1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

8.2. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

8.3. A felhasználó a 8.2 pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

8.4. A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

8.5. Fogyasztói panaszügyintézés írásban ill. telefonon történik, a ortomaxhungary@gmail.com címen, valamint a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálaton a 06-1–es telefonszámon.

8.6. Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálat munkatársaihoz a ortomaxhungary@gmail.comcímen, illetve a 06-1–es telefonszámon (munkanapokon 09:00-17:00 között).

Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014.(II.26.) számú Korm. rendelet szabályai az irányadóak. A Megrendelő megrendelésével létrejött távollévők között megkötött szerződés írásbeli szerződésnek minősül. A szerződés nyelve magyar.